Szkoła Podstawowa nr 314 w Warszawie powstała w 1984 r., ale już po kilku latach była za mała na potrzebny szybko rozbudowującego się Tarchomina. W 1992 r. otwarto nowe, przeznaczone dla uczniów klas I – III „skrzydło” szkoły. Obecnie uczą się tam dzieci z zerówek i pierwszych klas oraz znajdują się sale świetlicowe.

Kolejne lata to nadanie szkole imienia „Przyjaciół Ziemi”. Imię to zostało autentycznie wypracowane, gdyż od wielu lat SP314 prowadziła szeroko rozwiniętą działalność proekologiczną. Od tego dnia szkoła posiada też własny hymn, do którego słowa napisała uczennica klasy 8 – Marta Linke, a muzykę skomponował nauczyciel muzyki Marek Knap.

W ostatnich latach szkoła realizuje wiele programów edukacyjnych (m.in. Erazmus+ mind the SPORT, eTwinning, Wars i Sawa, Cyfrowa Szkoła, Mały Ratownik – powtarzane co rok dwugodzinne szkolenia wszystkich uczniów prowadzone przez zawodowych ratowników). Dzięki współpracy rodziców, szkoły i władz dzielnicy dzieci mogą trenować na nowoczesnych boiskach, mieć lekcje na świeżym powietrzu wśród zieleni na patio czy korzystać z nowoczesnych sal językowych.