Z przyjemnością informujemy, że zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Jarek Chojecki weźmie udział w roli eksperta w debacie „Mity o współpracy szkoły z rodziną”.

W dyskusji wezmą udział także zastępca prezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Rektor Pedagogium – prof. dr hab. Marek Konopczyński, Dyrektor ZS nr 118 im. J. Lelewela w Warszawie – Izabela Muszyńska oraz Prezeska Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” – Elżbieta Piotrowska – Gromniak.

Debata odbędzie się 26 listopada w PEDAGOGIUM – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, a jej celem jest odpowiedź na następujące pytania:

  • W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania związane ze współpracą z rodzicami?
  • Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia?
  • Na ile szkoła nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia i ich rodziców?

Jarkowi życzymy powodzenia i czekamy na relację 🙂