Administracja osiedla Poraje pod koniec listopada zmieniła organizację ruchu w okolicy „rękawa”. Problem istnieje od wielu lat. Także i my jako Rada Rodziców włączyliśmy się w próbę rozwiązania sytuacji. Ostatnie nasze działania to październikowy happening z udziałem ok. 100 dzieci czy baner wiszący na ogrodzeniu szkoły apelujący do rodziców, aby nie podjeżdżali samochodami pod wejście do szkoły. Zabiegaliśmy też o zmianę znaków drogowych na części ulicy Atutowej i Szczęśliwej, ponieważ żadne służby – ani policja ani straż miejska – nie mogą interweniować na podstawie znaków, jakie są obecnie tam zamontowane.

Nowa organizacja ruchu wygląda następująco:

  • przy wjeździe ze Światowida nowy znak „strefa ruchu” oraz zmniejszenie prędkości do 20 km/h;
  • za skrętem w Atutową postawienie znaku „zakaz zatrzymywania”. Cały odcinek znajduje się też w strefie ruchu, co dodatkowo skutkuje tym, że wszelkie zatrzymanie samochodu poza miejscami wyznaczonymi (takich tam nie ma) może zostać potraktowane jak utrudnienie przejazdu (na podstawie art. 46 p.1 Kodeksu Drogowego).

W praktyce nowe znaki oznaczają, że na całym odcinku nie wolno się zatrzymać.

Mamy nadzieję, że te zmiany spowodują zmniejszenie ruchu samochodów przy „rękawie”, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo naszych dzieci. I tym samym zrealizujemy jeden z celów Rady Rodziców. Te cele zostały sprecyzowane jeszcze podczas ubiegłorocznych rad i można je streścić jako działania w kilku kierunkach:

  • edukacja i przekonywanie rodziców, aby nie podjeżdżali przed szkołę;
  • sprawdzanie możliwości budowy kolejnych parkingów w okolicy szkoły oraz analiza, na ile będzie to skuteczne rozwiązanie;
  • wskazanie rodzicom alternatywnych miejsc na parkowanie.

Uzyskaliśmy informację, że planowane jest wybudowanie parkingu od strony ulicy Porajów – w tej chwili parking jest tam po jednej stronie, a ma być po obu. Być może uda się to zrealizować w 2013 r. To projekt zapoczątkowany w ubiegłym roku szkolnym. Będziemy Państwa informowali o postępach, a w szczególności, gdy zapadną wiążące decyzje.