Przede wszystkim rodzicami, którzy chcą aktywnie wspierać swoje dzieci podczas nauki w szkole. Spośród przedstawicieli klas (po jednej osobie reprezentującej klasę) wybieramy prezydium, które zajmuje się bieżącą działalnością Rady. Zarządza pieniędzmi wpłacanymi przez rodziców na podstawie decyzji podjętych przez przedstawicieli. Jest w stałym kontakcie z dyrekcją szkoły i nauczycielami w celu inicjacji nowych projektów i rozwiązywania spornych kwestii.

W roku szkolnym 2017/18 skład prezydium to:

Przewodniczący Rady Rodziców – Beata Burczyńska, kl. 5a
Z-ca przewodniczącego – Radosław Borudzki, kl. 3b
Skarbnik – Renata Węgrzyn, kl. 2a
Sekretarz – Emilia Werenewicz – Ezeibe, kl. 3i
Członek Prezydium: Aneta Laskowska, kl. 3a i 1g

Powołana została też komisja rewizyjna:

– Marzanna Oleksiak – Czub, kl. 2d
– Michał Pierzchała, kl. 7d