Opracowane na podstawie
RODZICE W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, NA OSIEDLU

 • Możliwość gromadzenia funduszy (art. 54 ust. 8 )
 • Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2)
 • Opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania (art. 54 ust. 2 pkt 2)
 • Opiniowane projektu planu finansowego szkoły (art. 54 ust. 2 pkt 3)
 • Opiniowanie działalności stowarzyszeń na terenie szkoły (art. 56)
 • Wnioskowanie o ocenę nauczyciela (art. 6a Karty nauczyciela)
 • Opiniowanie dorobku nauczycieli za okres stażu (art. 9c Karty nauczyciela)
 • Udział w powoływaniu dyrektora szkoły (art. 36a)
 • Wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 51)
 • Współpraca z innymi radami rodziców (art. 53 ust. 5)
 • Możliwość występowania z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły (art. 54 ust. 1)

Materiały dotyczące Rad Rodziców dostępne na stronie MEN.