Rekomendowana składka na Radę Rodziców to 15 zł miesięcznie. Można wpłacać co miesiąc, za kilka miesięcy bądź jednorazowo za cały rok (10 m-cy = 150 zł). Składka za drugie dziecko wynosi 10 zł (100 zł rocznie), a za trzecie i kolejne 5 zł (50 zł rocznie). Rodzice, którzy wpłacili za rodzeństwo pełne roczne składki w wysokości 150 zł otrzymają zwroty na konto.

Przelewy mogą także realizować skarbnicy klasowi jako wpłaty grupowe – wówczas w tytule przelewu wystarczy informacja, jakiej klasy dotyczy i że jest to przelew wspólny.

Rada Rodziców przy SP 314:
konto: 67 2030 0045 1110 0000 0248 2390

W tytule przelewu proszę wpisać: klasa, imię i nazwisko dziecka / dzieci.

***

ŚWIETLICA :
konto: 33 2030 0045 1110 0000 0248 2420

W tytule przelewu proszę wpisać: klasa, za jaki okres, imię i nazwisko dziecka (np. 1g, wrzesień 2017, Jan Kowalski)