Dwie nowoczesne pracownie językowe działają już w Szkole Podstawowej nr 314. Było to możliwe dzięki współpracy rodziców, szkoły i władz dzielnicy. Bardzo się cieszymy, że możemy realizować wspólne inwestycje, na które samodzielnie ani rodzice ani samorząd nie miałby środków.

Na czym polega zmiana? Przede wszystkim uczniowie korzystają ze słuchawek z wbudowanym mikrofonem (w każdej sali jest 26 stanowisk), słyszą więc dokładnie to, co mówi nauczyciel, a także nauczyciel wyraźnie słyszy dziecko niezależnie gdzie siedzi.

Optymalniej jest wykorzystywany czas lekcji, np. klasa może oglądać materiał filmowy na tablicy interaktywnej, a nauczyciel – nie odrywając uczniów od filmu – rozmawiać na słuchawkach z każdym uczniem po kolei. Podczas pracy w parach, nauczyciel może podsłuchać każdą parę i udzielać wskazówek, ma również możliwość nagrywania ucznia lub uczniów, a następnie odsłuchać nagranie w sali lub wysłać je uczniowi e-mailem.

Obie sale zostały generalnie odniowione według projektu pracowni architektonicznej. Został w nich zlikwidowany pogłos poprzez montaż na suficie profesjonalnych, znanych ze studiów radiowych, paneli. Na ścianach pojawiły się atrakcyjne wydruki (będące również ekranami pochłaniającymi pogłos) oraz graffiti na ścianie, z której został skuty tynk i odsłonięta cegła. Zakupione zostały nowe tablice do pisania, które uzupełniają tablice interaktywne.

Koszt kompleksowego wybudowania obu sal to 100 000 zł, z czego 1/3 przekazali rodzice.