Z pewnością wielu rodziców dzieci najmłodszych zauważyło, że od końca września w okolicy rękawa pojawiły się patrole straży miejskiej. Przypominamy, że cały odcinek ul. Szczęśliwej znajduje się w strefie ruchu, co oznacza w praktyce, że jeśli zatrzymanie pojazdu tamuje ruch (a w tym przypadku tamuje) to jest to niedozwolone. Również w tym rejonie pojawiły się znaki „zakaz zatrzymywania”.

Strażnicy będą cały czas uczulać kierowców podjeżdżających przed rękaw, aby zatrzymywali auta na ogólnodostępnych parkingach. Tym bardziej, że pod koniec sierpnia wzdłuż ul. Porajów taki parking został wybudowany przez dzielnicę. Pośród kilkudziesięciu nowych miejsc znajduje się tam kilka oznaczonych zakazem postoju dłuższym niż 10 min. w godzinach porannych. To są specjalne miejsca dla rodziców przywożących dzieci do przedszkola i szkoły. Także tu widoczne były działania straży miejskiej. Kierowcy, którzy parkowali na tych miejscach znacznie dłużej niż dozwolone 10 min. otrzymywali mandaty.

Z naszych obserwacji wynika, że zarówno na nowym parkingu wzdłuż ul. Porajów, na „starym” po drugiej stronie jezdni oraz w pobliżu rękawa na ul. Atutowej można już znaleźć wolne miejsca parkingowe w godzinach porannych. Zachęcamy do korzystania z nich.

Ograniczenie ruchu samochodowego przy rękawie było postulatem często poruszanym na radach rodziców już od kilku lat. Rownież dyrekcja szkoły apelowała do rodziców w tej sprawie. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy, opisywany w prasie, happening z udziałem ok. 100 najmłodszych uczniów pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym roku poprosiliśmy straż miejską o pomoc w bezpiecznym dotarciu naszych dzieci do szkoły, za co strażnikom dziękujemy.