Opłaty.

Zachęcamy do wpłat na konto funduszu Rady Rodziców.

Pierwsze dziecko 15zł/miesiąc, drugie 10zł/miesiąc, trzecie 5zł/miesiąc

Numer konta: 67 2030 0045 1110 0000 0248 2390

Dziękujemy w imieniu wszystkich dzieci.